Reglament General de Protecció de Dades

Informació adcional sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Marc Calderón Bernaus. – NIF: 38111457C
Adreça postal: Cami de Torregrossa, S / N – 25220 – Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Telèfon: Telèfon d’atenció al client: 973.560.300
Correu electrònic: tiendaweb@daicar.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem les seves dades per a realitzar la gestió dels serveis contractats, realitzar la gestió fiscal i administrativa dels nostres clients i l’enviament d’informació comercial sobre productes i serveis per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics.
Les seves dades seran conservades durant el temps que durant la relació contractual entre les parts i durant el període de temps legalment establert per la legislació tributària i mercantil.
Les seves dades de contacte utilitzades per l’enviament d’informació comercial sobre productes i serveis, seran conservats mentre vostè mantingui el seu consentiment per a aquesta finalitat.
No es prendran decisions individuals automatitzades ni s’elaboraran perfils.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Tractem les seves dades personals en base al contracte mercantil establert entre les parts i amb la finalitat de gestió dels serveis inclosos en el contracte, i en base al seu consentiment perquè realitzem enviament d’informació comercial sobre productes i serveis per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics.
En cas de no facilitar les seves dades seria impossible establir cap relació comercial entre les parts.

A què destinataris es comunicaràn les seves dades?
Les dades es comunicaran a Decormobel Lleida S.L. i Merkamueble Europa, S.A. per a la gestió de serveis contractats (gestió de comandes, gestió de facturació, gestió de cobrament, etc.), i per remetre-li informació sobre productes i serveis del seu interès per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics.
A més, les seves dades seran comunicades a aquelles administracions públiques que ho requereixin en virtut de disposició legal.
La comunicació de dades entre Decormobel Lleida S.L. i Merkamueble Europa, S.A. i la seva xarxa de franquiciats, així com la comunicació de dades des del franquiciat cap a Merkamueble Europa, S.A. es realitzarà garantint les mesures de seguretat exigibles en la legislació vigent mitjançant eines programari de gestió i sota polítiques de protecció de dades personals emeses per Merkamueble Europa, S.A. i acceptades pels franquiciats i que garanteixen un tractament de dades conforme a les exigències de la legislació vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les transferències internacionals de dades es realitzaran a països de la Unió Europa sota l’empara de la normativa europea en protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Les persones interessades tenen dret a revocar o retirar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades per a finalitats específiques en qualsevol moment.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podràn oposar-se al tractament de les seves dades o a part d’aquests, en el cas deixarem de tractar les dades, excepte per al compliment d’alguna obligació legal.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i per al compliment d’alguna obligació legal.
En determinades circumstàncies (quan el tractament es realitzi per mitjans automatitzats i aquest es basi en el consentiment de les persones interessades), les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè aquests siguin transmesos a un altre responsable.
Les persones interessades poden exercir els seus drets dirigint un escrit al responsable del tractament en l’adreça indicada en la capçalera d’aquest document, i pot obtenir models per a aquest exercici al Portal Ciutadà de l’Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es
Les persones interessades disposen de la possibilitat de presentar una reclamació quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Així mateix, les persones interessades poden obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

¿TE LLAMAMOS?